Location

#402, 20, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, South Korea (Guro-dong, Ace Techno Tower 5th)

Tel: 82-2-854-9500 

Fax: 82-2-854-9506

 

#401, 20, Digital-ro 31-gil, Guro-gu, Seoul, South Korea (Guro-dong, Ace Techno Tower 5th)

Tel: 82-2-868-1177

Fax: 82-2-863-1173

국내 제약용 검사장비 최초로 미국 특허 획득

The first Korean pharmaceutical inspection machine acquiring USA patent.